Scrabble Escolar compta amb un grup de persones i clubs, amb la força d'anys d'experiència en el món de l'Scrabble. Gestiona i dinamitza diverses accions i activitats orientades a difondre l'ús del joc de paraules Scrabble a les escoles.

L'activitat té com a objectiu principal la inclusió en les activitats escolars d'una eina que ja ha demostrat la seva utilitat a la majoria dels països de parla anglesa i francesa.

Per això organitzem:  tallers  i seminaris, campionats i torneigsaixí com presentacions i demostracions, als clubs o als centres educatius.

 L'equip de Scrabble Escolar organitza tallers i seminaris a les seves instal·lacions o al lloc on se'ns demani, sempre amb un mínim i un màxim d'assistents, per a permetre un desenvolupament òptim de l'activitat (que sempre s'ha de consultar), tant en horari escolar, com fora d'ell com a activitat extraescolar. 

Propostes de tallers diversos  en català per a les escoles

  1. Taller d’1 sessió d’una hora i mitja, entre 15 i 25 alumnes.
  2. Taller de 2 sessions d’una hora i mitja, entre 15 i 25 alumnes.
  3. Taller de 5 sessions d’una hora,  entre 15 i 25 alumnes.
  4. Taller de 6 sessions d’una hora o de 4 sessions d’una hora i mitja, entre 15 i 25 alumnes.
  5. Taller de 5 sessions d’una hora + una hora per a 15‐25 + 15‐25 alumnes.

També podem oferir d’altres propostes, a mida i cost segons disponibilitats.

Consideracions vàries a cadascun dels 5 tallers:

  • De cada taller es fa una pel·lícula combinant fotos i vídeo que és penjat al compte de Scrabble Escolar de YouTube i al web oficial de Scrabble Escolar.
  • Mitjans humans de tots els tallers: segons necessitats.
  • Mitjans logístics segons tipus de taller: jocs complets de Scrabble segons necessitats, rellotges necessaris per a comptabilitzar els temps, diccionaris, material divers apte per a pissarres digitals, llistats de paraules de Scrabble, papers varis de puntuació i de participació necessaris segons tipus de taller escollit.

 

Continguts de la Proposta 1

Sessió 1

Teoria: Coneixença del joc, nocions generals del joc, aprendre a comptar els punts, exemples.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles o simulació reduïda d’una partida duplicada (tots els alumnes amb les mateixes fitxes i mateixa disposició del tauler).

Post-taller: Comunicació dels resultats finals de la partida (clàssica o duplicada), lliurament de vídeo penjat al compte de Scrabble Escolar de YouTube i recomanacions de possibles alumnes participants a la propera Final del Campionat Escolar de Scrabble en català.

 

Continguts de la Proposta 2

Sessió 1

Teoria: Coneixença del joc, nocions generals del joc, aprendre a comptar els punts, exemples.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles o simulació reduïda d’una partida duplicada (tots els alumnes amb les mateixes fitxes i mateixa disposició del tauler).

Sessió 2

Teoria: Resolució de dubtes (comentari de la duplicada de la sessió anterior), recordatori de normes i nocions del joc.

Pràctica: Redistribució de les parelles en funció de la seva actitud, interès i habilitat. Partida clàssica de 3 o 4 parelles o simulació d’una nova partida duplicada.

Post-taller: Comunicació dels resultats finals de les partides (clàssiques i/o duplicades), lliurament de vídeo penjat al compte de Scrabble Escolar de YouTube i recomanacions de possibles alumnes participants a la propera Final del Campionat Escolar de Scrabble en català.

 

Continguts de la Proposta 3

Sessió 1

Teoria: Coneixença del joc, nocions generals del joc, aprendre a comptar els punts, exemples i simulacions vàries (qui comença el joc, com agafar les fitxes).

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles.

Sessió 2

Teoria: Resolució de dubtes, recordatori de normes i nocions del joc.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes (mirar actitud, comportament i habilitat dels diferents alumnes).

Sessió 3

Teoria: Pràctica i estudi de les millors paraules de 2 i de 3 lletres, amb especial atenció a les jugades més valuoses, terminacions, conjugacions verbals.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes.

Sessió 4

Teoria: Pràctica i estudi dels millors trucs i estratègies per a jugar i puntuar més a l’Scrabble.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes.

Sessió 5

Teoria: Resolució de dubtes, presentació de les normes de la partida duplicada (tots els alumnes amb les mateixes fitxes i mateixa disposició del tauler).

Pràctica: Redistribució de les parelles en funció de la seva actitud, interès i habilitat, de cara a una possible selecció per als campionats escolars en català. Partida clàssica de 3 o 4 parelles o simulació d’una partida duplicada.

Post-taller: Comunicació dels resultats finals de les partides (clàssiques i/o duplicades), lliurament de vídeo penjat al compte de Scrabble Escolar de YouTube i recomanacions de possibles alumnes participants a la propera Final del Campionat Escolar de Scrabble en català.

 

Continguts de la Proposta 4

Sessió 1

Teoria: Coneixença del joc, nocions generals del joc, aprendre a comptar els punts, exemples i simulacions vàries (qui comença el joc, com agafar les fitxes).

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles.

Sessió 2

Teoria: Resolució de dubtes, recordatori de normes i nocions del joc.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes (mirar actitud, comportament i habilitat dels diferents alumnes).

Sessió 3

Teoria: Pràctica i estudi de les millors paraules de 2 i de 3 lletres, amb especial atenció a les jugades més valuoses, terminacions, conjugacions verbals.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes.

Sessió 4

Teoria: Resolució de dubtes, presentació de les normes de la partida duplicada (tots els alumnes amb les mateixes fitxes i mateixa disposició del tauler).

Pràctica: Redistribució de les parelles en funció de la seva actitud, interès i habilitat, de cara a una possible selecció per als campionats escolars en català. Partida clàssica de 3 o 4 parelles o simulació d’una partida duplicada.

Post-taller: Comunicació dels resultats finals de les partides (clàssiques i/o duplicades), lliurament de vídeo penjat al compte de Scrabble Escolar de YouTube i recomanacions de possibles alumnes participants a la propera Final del Campionat Escolar de Scrabble en català.

 

Continguts de la Proposta 5

Sessió 1

Teoria: Coneixença del joc, nocions generals del joc, aprendre a comptar els punts, exemples i simulacions vàries (qui comença el joc, com agafar les fitxes).

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles.

Sessió 2

Teoria: Resolució de dubtes, recordatori de normes i nocions del joc.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes (mirar actitud, comportament i habilitat dels diferents alumnes).

Sessió 3

Teoria: Pràctica i estudi de les millors paraules de 2 i de 3 lletres, amb especial atenció a les jugades més valuoses, terminacions, conjugacions verbals.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes.

Sessió 4

Teoria: Pràctica i estudi dels millors trucs i estratègies per a jugar i puntuar més a l’Scrabble.

Pràctica: Partida clàssica de 3 o 4 parelles d’alumnes, en una simulació real de joc durant 4 o 5 rondes.

Sessió 5

Teoria: Resolució de dubtes, presentació de les normes de la partida duplicada (tots els alumnes amb les mateixes fitxes i mateixa disposició del tauler).

Pràctica: Redistribució de les parelles en funció de la seva actitud, interès i habilitat, de cara a una possible selecció per als campionats escolars en català. Partida clàssica de 3 o 4 parelles o simulació d’una partida duplicada.

Post-taller: Comunicació dels resultats finals de les partides (clàssiques i/o duplicades), lliurament de vídeo penjat al compte de Scrabble Escolar de YouTube i recomanacions de possibles alumnes participants a la propera Final del Campionat Escolar de Scrabble en català. 

Informació de contacte

Contacte amb nosaltres. Utilitza el formulari per a una resposta ràpida.

Correu: info@scrabbleescolar.cat

Formulari de contacte

Tots els camps són necessaris

2015 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos